امروز : دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶

ad ad

اسکریپت خبر خوان خودکار اخبار از RSS

حتما تا کنون اسکریپت خبر خوان ها و افزونه های زیادی را در رابطه با دریافت خودکار اخبار از سایر سایت ها دیده اید که معمولا هر کدام دارای ایرادات در عملکرد و یا امکانات هستند . اسکریپتی که هم اکنون معرفی می کنیم ، یک اسکریپت خبری دریافت خودکار اخبار از RSS است که […]